A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
5medium
5medium
BIP.gov.pl

  Majątek

  I. Majątek Fundacji stanowią:

  1. fundusz założycielski;

  2. darowizny, spadki, zapisy;

  3. subwencje, dotacje;

  4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

  5. dochody z działalności gospodarczej;

  6. odsetki bankowe;

  7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

  8. innego rodzaju przysporzenia majątkowe zarówno rzeczowe, jak i finansowe w złotówkach polskich i w dewizach, poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

  9. dochody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.


   II. Przychody i koszty

   2011 

   przychody - 0 zł; koszty - 0 zł

   2012

   przychody - 83 660, 35 zł; koszty - 80 445, 05 zł

   2013

   przychody - 149 630, 55 ; koszty -  136 089, 89 zł

   2014

   przychody - 230 329, 44 zł ; koszty - 228 402,77 zł

   2015

   przychody - 298 679,86 zł ; koszty - 293 947,82 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Agnieszka Jarmul
  Publikacja dnia: 19.06.2016
  Podpisał: Agnieszka Jarmul
  Dokument z dnia: 19.06.2016
  Dokument oglądany razy: 1597
MegaBIP free (2.09)