A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
5medium
5medium
BIP.gov.pl

  Dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystanie

  I. Dostęp do informacji 
  Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Wniosek pisemny można złożyć w biurze przy ulicy Radziszewskiego 16/13, Lublin 20-031 oraz pocztą elektroniczną pod adresem fundacja@5medium.org

  Wniosek ustny można złożyć przy ulicy Radziszewskiego 16/13, Lublin 20-031 lub pod numerem telefonu 514 181 921. 


  II. Warunki ponownego wykorzystywania i procedura odwoławcza w ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

  Informacje publiczne znajdujące się w Fundacji można wykorzystywać bez warunków i opłat

  Zgodnie z art. 23h ust. 1 pkt 4 podajmy środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania lub nałożenia warunków i opłat.

  Zgodnie z art. 23 g ust. 8 i 9 odmowa udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania może nastąpić jeżeli:

  1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

  2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,

  3) opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

  W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać przedstawiona oferta zawierająca warunki i/lub opłatę - w takim przypadku w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty można złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Po rozpatrzeniu sprzeciwu wydana zostaje decyzja nakładająca warunki i/lub opłatę.

  W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Agnieszka Jarmul
  Publikacja dnia: 13.02.2015
  Podpisał: Agnieszka Jarmul
  Dokument z dnia: 13.02.2015
  Dokument oglądany razy: 1525
MegaBIP free (2.09)